நல்ல தமிழ் அகராதி Nalla Tamil Agarathi

Tamil Dictionary-Student Edition
In Stock
RM14.90
Quantity
Add to Cart Buy Now arrow_forward
DETAILS

நல்ல தமிழ் அகராதி Nalla Tamil Agarathi

(Tamil Dictionary-Student Edition)

• இரு வண்ணத்தில் தமிழ் அகராதி

• தொடக்க, இடைநிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு உரியது

• கலைத் திட்டத்தில் உள்ள சொற்கள் அனைத்துக்கும் இலக்கணம், சொற்பொருள், இணை பொருள், பல்பொருள், எதிர்- எதிர்மறைச் சொற்கள்

• கலைச் சொற்கள் தனி வண்ணத்தில்

• மொழி அணிகள்- விரிவான விளக்கம்

• விளக்கப் படங்கள், அட்டவணைகள்

 

• Tamil dictionary in two colors, 216 pages

• Suitable for primary and secondary school students

• grammar, semantics, synonyms, plurals, antonyms and negative words

• detailed explanation

• Illustrative images, tables

RETAIL / SELLING PRICE: RM 14.90

PHOTOS
back to top ⤴