மும்மொழி அகராதி Kamus Tiga Bahasa

BM-English-Tamil
In Stock
RM17.90
Quantity
Add to Cart Buy Now arrow_forward
DETAILS

மும்மொழி அகராதி

Kamus Tiga Bahasa (BM-English-Tamil)

இரு வண்ணத்தில் மலாய் – ஆங்கிலம் – தமிழ் (மும்மொழி) அகராதி

• தொடக்க, இடைநிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏற்றது

• கலைத் திட்டத்தில் அடங்கிய அனைத்து மலாய் சொற்களுக்கும் ஆங்கில, தமிழ் மொழிகளில் பொருள் விளக்கம்.

• மலாய்ச் சொற்களின் இலக்கண வகை, மரபு, தற்காலப் பயன்பாட்டு முறை

• மூன்று மொழிகளில் தெளிவு பெற நல்ல வழிகாட்டி – விளக்கப் படங்களுடன்

• Suitable for primary and secondary school students

• Explanation in English and Tamil for all Malay words

• Contemporary usage of Malay words

• Good guide to clarity in three languages ​​– with illustrative images

RETAIL / SELLING PRICE: RM 17.90

 

PHOTOS
back to top ⤴